TISKOVÉ SLUŽBY

OFSETOVÝ TISK

Zakázky, které jsou realizovány ve velkém nákladu, jsou zpracovány na čtyřbarevném archovém ofsetovém stroji. Tento tiskový stroj umožňuje tisk do formátu SRA2, což je velikost 450×630 mm. Tiskneme na nejrůznější gramáže papíru, z nichž nejnižší je 65g/m2. Zakázky můžeme realizovat na recyklované, křídové i luxusní papíry. Tiskneme také na samopropisovací papír a samolepky.

Tisk probíhá výtažkovými barvami CMYK, jsme také schopni tisknout přímými barvami PANTONE.

DIGITÁLNÍ MALONÁKLADOVÝ TISK

Malonákladový tisk zajišťujeme na produkčním stroji Konica Minolta AccurioPrint C2060L, který je vhodný pro tisk v menších počtech kusů. Tento tiskový stroj je schopný realizovat tisky do formátu SRA3, což je velikost 320×450 mm. Pro digitální malonákladový tisk je dostupné velké množství potisknutelných papírů různé gramáže, z nichž nejnižší je 62 g/m2, nejvyšší potom 300 g/m2. Lze potiskovat i samopropisovací papír, samolepky, grafické a strukturované papíry…

Produkční tiskový stroj Konica Minolta AccurioPrint C2060L je vybaven dokončovacím sešívacím a skládacím finišerem V1.

Největší výhodou malonákladového digitálního tisku je jeho flexibilita. Pokud zákazník přijde s hotovými tiskovými daty, například na flash disku, jsme schopni ihned zakázku realizovat a během pár minut může zákazník odejít s hotovými tisky.

VELKOFORMÁTOVÝ TISK

Pomocí technologie velkoformátového tisku jsme schopni realizovat zakázky na různé materiály do šíře až 1600 mm. Nejčastěji využívaným materiálem k potisku je PVC samolepící folie. Touto technologií se vyrábí například polepy automobilů, reklamní cedule, velkoplošný polep výloh a mnoho dalších. Dalším z často využívaných materiálů je PVC plachtovina, která je vhodná pro výrobu transparentů a reklamních plachet. Je možné tisknout na velkou škálu dalších materiálů, například na billboardový papír, plátno, …

Dalším zpracováním realizací velkoformátového tisku může být například laminace pro větší odolnost tisku nebo výřez jakéhokoliv tvaru pro další použití.

KNIHAŘSKÉ ZPRACOVÁNÍ

K nejčastěji využívanému knihařskému zpracování patří ořez tiskoviny na požadovaný formát. Dále pak falcování, tj. skládání tiskovin, vazbu V1, V2. Mimo těchto nejčastějších knihařských zpracování nabízíme také bigování, laminaci, lepení, výsek, kroužkovou vazbu, a mnoho dalších.