DISTRIBUCE LETÁKŮ

Provádíme distribuci neadresných i adresných reklamních materiálů do poštovních schránek dle Vašich požadavků. Roznášíme letáky a tiskoviny vyrobené u nás, ale i Vámi dodané hotové letáky.

Reklamní materiály mohou být distribuovány do poštovních schránek domácností, do firem nebo jako kombinace obou.

Na Vás je pouze sdělit nám, v jakém rozsahu chcete reklamní akci realizovat. O zbytek se postaráme my. Připravíme pro vás obchodní strategii např. v jakém množství a v jakém termínu do jaké lokality letáky roznést, doporučíme spádové oblasti atd.

Jsme schopni vyselektovat cílové skupiny zákazníků (obyvatele rodinných nebo činžovních domů apod.). Můžeme vám nabídnout doručení vašich reklamních materiálů jak adresných i neadresných např. pouze do gastro provozoven v určitém regionu a tak ušetříte za vyrobené materiály.