GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ
TIŠTĚNÉ REKLAMY

Pro naše zákazníky zpracujeme grafický návrh jakýchkoliv tiskových materiálů. Zabýváme se grafickým zpracováním reklamních letáků, katalogů, brožur, hlavičkových papírů, vizitek, pozvánek, plakátů, jídelních lístků a dalších nejrůznějších tiskovin.
 

VÍCE INFORMACÍ

TISKOVÉ SLUŽBY
 

Naše tiskárna je vybavena ofsetovým tiskovým strojem pro tisk velkého nákladu formátu B2, ale i digitální produkční tiskárnou pro tisk již od jednoho kusu formátu B3. Vyhotovíme Vám také velkoformátový tisk a zpracování řezané reklamy, včetně polepů aut nebo realizací polepů výloh.
 

VÍCE INFORMACÍ

DISTRIBUCE
TISKOVIN A LETÁKŮ

Zrealizujeme pro Vás roznos reklamních letáků a materiálů do poštovních schránek, jak do domácností, tak i do firem. Roznos tiskovin poskytujeme zákazníkům, kteří si reklamní materiály nechají vyrobit v naší tiskárně, tak i zákazníkům, kteří si přinesou již hotové reklamní materiály.

VÍCE INFORMACÍ